Blog: Vergroot je loopbaansucces


Wat betekent succes voor jou?

Loopbaansucces is een subjectief begrip. Wat mensen onder 'succes' verstaan is heel verschillend. Voor de een is succes gezien worden als specialist in een bepaald vakgebied, voor de ander is succes mooie dingen bereiken met een team, voor weer een ander is succes het runnen van een bedrijf of het schrijven van een boek. Er zijn ook objectieve criteria voor succes, zoals promotie maken en een hoog inkomen.

Wat ik ervaar als mijn succes? De stap naar mijn eigen praktijk 12 jaar geleden, een goed gevulde coachpraktijk en opdrachten die me uitdagen. Maar ook een waardevol gesprek beschouw ik als succes. En ja, inkomen is ook voor mij een belangrijke graadmeter.

Hoe is dat voor jou? Hoe definieer jij (jouw) loopbaansucces? Neem eens de tijd om daarbij stil te staan. Schrijf het op, laat het even liggen en herschrijf het nog eens voor verdieping.

Deze 5 aspecten zijn belangrijk voor jouw succes

Hoogleraar, Beatrice van der Heijden, gespecialiseerd in loopbaanontwikkeling, heeft met haar onderzoeksteam vastgesteld dat de volgende 5 aspecten bepalend zijn voor loopbaansucces:


  • Beroepsexpertise: vaardigheden en kennis (en weten bij wie je te rade moet gaan als je de kennis niet hebt)
  • Anticipatie en optimalisatie: wat vraagt de arbeidsmarkt nu en in de toekomst van jou?
  • Persoonlijke flexibiliteit: aanpassingsvermogen (reactief en adaptief)
  • Organisatiesensitiviteit: weten hoe de hazen lopen
  • Balans: tussen werk en prive, tussen organisatie- en persoonlijke doelstellingen en tussen korte- en langetermijndoelstellingen in je loopbaan.

Als je deze aspecten langsloopt, welke zit bij jou dan wel snor? Welke krijgt op dit moment aandacht? En waar wil je de komende tijd meer aandacht aan geven?

Hoe staat het met jouw organisatiesensitiviteit?

Van deze 5 aspecten blijkt organisatiesensitiviteit de meest bepalende factor voor het wel of niet succesvol zijn in je loopbaan. Hoe staat het met jouw organisatiesensitiviteit? Wil je je ontwikkelen op dit gebied? Teken dan naast het officiële organigram van de organisatie (waar je werkt of mee samenwerkt) eens het plaatje van de informele organisatie. Wie heeft het nu feitelijk voor het zeggen, wiens ideeën worden uitgevoerd, wie heeft de meeste invloed, wie 'houdt van' wie, wie kun je maar beter van tevoren ergens bij betrekken, wiens steun heb je nodig voor je doelen?

Veel loopbaansucces gewenst, wat dat voor jou ook betekent.

Heb je vragen over jouw loopbaan(succes) of je ontwikkeling? Kom gerust eens langs om te sparren!


     Sitemap  |  Colofon  |  Disclaimer