Blog: Zal ik gaan of blijven?


Twijfel

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom je, soms al langere tijd, twijfelt over je werk:


  • Het werk biedt je (inhoudelijk) geen uitdaging meer.
  • Je hebt veel frustratie over de relatie met je leidinggevende.
  • Je ervaart weinig steun vanuit collega's of hebt regelmatig conflicten.
  • Je bent het niet eens met het gevoerde beleid of de waarden van de organisatie passen steeds minder bij jouw waarden.
  • Er is iets voorgevallen waardoor je vertrouwen ernstig is geschaad.
  • Je ervaart te weinig ontwikkelingsmogelijkheden.

Het kan zijn dat jouw gedachten je op de plek houden waar je nu zit. Bijvoorbeeld 'Ik heb de zekerheid van een vast contract en elke maand salaris waar ik niet buiten kan.' Of 'De flexibiliteit die ik nu heb, vind ik nergens.' Maar kloppen die veronderstellingen wel?

Wat kun je doen?

De eerste stap is om je twijfel verder te onderzoeken. Hoe lang twijfel je al? Spreek je er weleens met je omgeving over? Kun je duiden wat je precies mist of wat je irriteert? En heb je daar al iets aan gedaan of hoop je dat zaken zich vanzelf oplossen? En als je bij de ongeveer 15 procent van de werkende mensen hoort die in ernstige mate last heeft van verveling, realiseer je je dan dat te lange verveling ten koste gaat van je zelfvertrouwen?

Neem je twijfel serieus en onderzoek het nader, bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen:

  1. Wat zijn de feiten?
  2. Wat zijn je gevoelens hierbij?
  3. Wat is je behoefte?
  4. Welke actie ga je ondernemen?

Dit kun je alleen doen, maar ook goed in contact met een vriend of vriendin die luistert en spiegelt. Kun je moeilijk benoemen wat er precies speelt of is het gecompliceerd, spelen er meerdere zaken, dan kan de inzet van de Werkenergieanalyse helderheid geven.

Gebrek aan alternatief

Door een gebrek aan alternatief kun je lang blijven 'hangen' in een situatie van onvrede, irritatie of juist verveling. Heb je al eens nagedacht over mogelijke alternatieven? Ben je die al aan het onderzoeken? Bijvoorbeeld door te netwerken? Dit geeft je meteen een mogelijkheid om je veronderstellingen te toetsen.

Niet eenvoudig om hier zelf uit te komen. Velen van ons beginnen aan de achterkant en denken met solliciteren op alternatieven uit te komen. Maar solliciteren is meestal pas succesvol als je precies weet wat je op die plek komt doen en welke waarde je kunt toevoegen in een rol.

Eerst dus het voorwerk. In beeld krijgen wat: jouw kwaliteiten zijn. Wat jij als geen ander kan en leuk vindt (talenten en energiebronnen). Waar jouw interesse naar uitgaat, qua onderwerpen, taken en branches. Wat jou drijft in je werk en je leven. Als je dit in kaart hebt gebracht, kun je gaan nadenken over mogelijke rollen en werkomgevingen die hierbij aansluiten. Vervolgens kun je die in de praktijk al netwerkend gaan verkennen. Ik zeg dat nu zo makkelijk, maar netwerken zat mij ook niet in het bloed. Maar het op zoek gaan vanuit een behoefte aan informatie kan iedereen leren. En ik ben het zelfs leuk gaan vinden!

Kortom, van de vraag gaan of blijven kun je wat meer werk maken. Misschien helpt de Werkenergieanalyse jou ook op weg. Of is het iets voor een vriend of vriendin die al heel lang zit te dubben. Er zijn veel organisaties die hun medewerkers hierin faciliteren. Kom gerust eens sparren over jouw mogelijkheden.


     Sitemap  |  Colofon  |  Disclaimer