Werkwijze en kostenWerkwijze


In een intakegesprek maken we kennis en zoomen we in op jouw specifieke loopbaanvragen. Aan de hand van dit gesprek maakt Way to Go een trajectvoorstel. Een van de trajecten die Way to Go aanbiedt, is het Loopbaanoriëntatie-traject, maar er zijn vele trajecten op maat mogelijk.

Loopbaanoriëntatie-traject

fase 1
Zelfinzicht vergroten
fase 2
Loopbaanperspectief formuleren
fase 3
Perspectief omzetten in actie


Fase 1: Zelfinzicht vergroten
We kijken naar thema's en patronen in je loopbaanverleden. Je krijgt zicht op je drijfveren, je kwaliteiten en beperkingen. Het resultaat van deze fase is een Persoonlijk Profiel.
Fase 2: Loopbaanperspectief formuleren
In deze fase staat het formuleren van jouw (nieuwe) loopbaanperspectief centraal. We gaan aan de slag met visievorming. Dit resulteert in een Zoek- en Ontwikkelingsprofiel.
Fase 3: Perspectief omzetten in actie
De derde fase is gericht op het bepalen en ondernemen van actie. Je formuleert concrete acties in een Persoonlijke Actieplan.

Deze drie fases worden doorlopen in 6 tot 8 gesprekken van 1,5 uur. Gedurende het traject krijg je verschillende opdrachten aangeboden vanuit Way to Go. Deze opdrachten maak je thuis en dienen als input voor de gesprekken. Doorlooptijd van een traject varieert van 3 mnd tot een jaar.


Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van het traject. Na het intakegesprek biedt Way to Go een passende offerte aan op basis van uurtarief van € 130,00 voor organisaties (exclusief BTW). Voor particulieren geldt een aangepast tarief.


     Sitemap  |  Colofon  |  Disclaimer