Werkwijze en kostenWerkwijze


Outplacementtrajecten worden altijd op maat samengesteld. In een verkennend gesprek met de opdrachtgever (organisatie of kandidaat) worden de uitgangspunten bepaald. Gezamelijk bepalen we waar in het traject de zwaartepunten moeten liggen. Op basis hiervan maakt Way to go een passend trajectvoorstel. Voorbeeld outplacementtraject

De duur van een outplacementtraject is afhankelijk van de beginsituatie en de uitgangspunten. De doorlooptijd varieert van 3 tot 9 maanden. Het is een intensief traject waarbij in principe wekelijks of tweewekelijks een gesprek plaats vindt. Gedurende het traject krijg je verschillende opdrachten aangeboden vanuit Way to Go. Deze opdrachten maak je thuis en dienen als input voor de gesprekken. Indien gewenst wordt er op procesniveau gerapporteerd aan de organisatie. Over de inhoud van het traject wordt niet gerapporteerd.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de duur en intensiteit van het traject. Na het intakegesprek biedt Way to Go een passende offerte aan op basis van een uurtarief van € 130,00 voor organisaties (exclusief BTW). Voor particulieren geldt een aangepast tarief.


     Sitemap  |  Colofon  |  Disclaimer